Levande Hav Levande Hav

Vi får haven att leva igen

Genom att binda fosfor vid havsbotten


Hur mår Östersjön?

Östersjön är en världens mest förorenade innanhav med övergödning, överfiske, döda havsbottnar som breder ut sig, och giftiga sommarblomningarna av cyanobakterier som hindrar oss från att bada.


Vad kan vi göra?

Metoden bygger på en produkt som har utvecklats vid Stockholms universitet som heter "Aktiverad kalksten" och kan användas för att binda näringsämnet fosfor i sediment.


Vad är målet?

Vår metod ger en mindre eutrofierad Östersjö, syresättning av döda bottnar, minskad algblomning och förbättrad livsmiljö för fiskar och vattenlevande organismer.

Dessutom får både fiske- och turistnäringen bättre villkor.


Levande Hav AB

Levande Hav är ett spin-off företag från Stockholms universitet. Det startades för att kunna visa att metoden går att använda i verkliga miljöer.

Forskningen som ligger bakom har finansierats av Baltic Sea 2020 och EU (Seabased, Central, Baltic, INTERREG V).

För mer information, kontakta oss via email.